Om at være franchisepartner

LOOP er et anderledes fitness-koncept. Og med det koncept har vi opnået stor vækst og succes over de senere år. Som franchisetager i LOOP Fitness bliver du dermed en del af et kendt og respekteret, landsdækkende brand, hvilket giver dig et solidt udgangspunkt for at skabe en succesfuld forretning fra første dag.

Fordele ved at være franchisetager i LOOP Fitness
Som franchisetager er du selvstændigt erhvervsdrivende og selv ansvarlig for at drive og udvikle din forretning. Men som en del af en kæde bakkes du op af sparring fra LOOP’s hovedkontor og dine mange kolleger. Så selvom du er selvstændig, er du bestemt ikke alene. Det er bare en af fordelene ved at være franchisetager.

I hverdagen har du frie rammer til at udvikle din forretning, så længe du følger de rammer, som er udstukket for konceptet. Og du kan altid trække på kædens aftaler og rådgivning inden for markedsføring, økonomi, udvikling eller andet i det omfang, du har behov for det.

Nedenstående er bare nogle af fordelene ved at være franchisetager i LOOP:

 • Velkendt brand med en stærk visuel identitet
 • Løbende sparring og rådgivning fra kædekontoret
 • Gode indkøbsaftaler og fælles markedsføring
 • Relativt lave etableringsomkostninger med flere finansieringsmuligheder
 • Koncepter og manualer til næsten alt, så du kun skal bruge din tid på salg medlemsservice og udvikling i centret.
 • Gode muligheder for at nå ”break even” allerede efter få måneders drift, og opnå likviditetsmæssigt overskud allerede i år 1.

Hvad forventer vi af dig?
Du får meget givet, men i sidste ende handler din succes om din indsats og indstilling til det at drive forretning. En succesfuld franchisetager tager aktivt del i den daglige drift og markedsføring af centret og arbejder gerne selv i centret. Derudover skal du også formå at motivere og udvikle dine medarbejdere, så I sammen skaber et center, som er præget af engagement og høj tilfredshed blandt både ansatte og medlemmer.

Vi kræver ikke, at du kommer med en bestemt baggrund eller erfaring. Til gengæld forventer vi, at du er seriøs, engageret, loyal og indstillet på at arbejde hårdt for at opbygge og vedligeholde din forretning.

Kan du nikke ja til nedenstående, så er du godt på vej:

 • Ledelsesevner der motiverer og udvikler dine medarbejdere
 • Købmandsskab som sikrer, at du hele tiden optimerer dit center
 • Forandringsparathed, da LOOP hele tiden vokser og udvikler sig.
 • Færdigheder inden for salg og service, der er med til at sikre høj kundetilfredshed

Du har først og fremmest ansvaret for din egen succes. Det er din forretning. Men du har ogsået ansvar over for LOOP Fitness brandet og konceptet. Derfor forventer vi, at du:

 • Til enhver tid forsøger at opnå størst mulig omsætning i dit center
 • Sikrer at centret lever op til de krav og standarder, der er en del af konceptet
 • Har kædeforståelse og efterlever LOOP’s koncept, kultur og værdier
 • Arbejder selvstændigt med den daglige drift af centret
 • Skaber gode økonomiske resultater

Tre gange årligt mødes alle franchisetagere samt LOOP A/S til fællesmøder, hvor vi drøfter kædens udvikling. Til disse møder forventes alle at bidrage aktivt med holdninger og ideer.

Hvad kan du forvente af os?
LOOP A/S har som franchisegiver ansvaret for at sikre dig de bedst mulige rammer og betingelser for at skabe en sund forretning. Heri indgår følgende opgaver og ansvar:

 • Fortsat åbning af nye LOOP centre så længe markedet tillader
 • Landsdækkende markedsføring af LOOP Fitness hele året
 • Fordelagtige kædeaftaler på indkøb, forsikringer og serviceaftaler
 • Løbende udvikling af konceptet
 • Uddannelsestilbud til centerledere og timeansatte medarbejdere
 • Løbende butiksbesøg fra retailkonsulent med rådgivning om drift og markedsføring

Økonomi
Når du åbner et nyt LOOP center, skal du regne med at skulle bruge fra 500.000,- op til 1 mio. kr. afhængig af centertype og -størrelse.

Din løn og indtægt hænger sammen med økonomien i dit center – går det godt, tjener du mere, går det dårligt, tjener du mindre. Der er for alle centres vedkommende budgetteret med en årlig løn til en centerleder. Indtjeningen er afhængig af centrets medlemstal og omsætning samt andre variabler, og der er ingen øvre grænse. 

Vil du være en del af vores succes? Kontakt kædechef Claus Nielsen på cn@loopfitness.com eller 41 74 62 99 for en nærmere dialog.

Se her hvilke byer, vi søger partnere i lige nu. Ledige byer.